Posts

Showing posts from January, 2012

Thiệp Chúc Mừng Năm Mới 2012

Image
Kính chúc tất cả thành viên trong gia đình JP2EC năm 2012 mạnh khoẻ, thịnh vượng, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân!

Topic for Saturday 11th February, 2012

Topic for Saturday 11th February, 2012

Part 1 : warm-up (45mins) Introduction of members 1.What is your name ? 2.Where  do you come from ? 3.How old are you ? 4.Which university are you studing at ? 5.In your free time, what do you do ? 6.Your  family – how many people – what they do 7.What you do – what you like, etc. 8.What do you want to be? – Why?
Ex:       My name is Nam.  I am 20 years old. I come from Ha noi. Im studying at Hanoi university.

I have threesisters and two brothers. My sisters are older than I am. My brothers are younger than I. they all go to school. My father is a teacher. He is not very old. My mother works at home. She is a very nice lady. I love her very much.

 I enjoy learning English. It is a beautiful and important language.

I play football in my free time. I play football with my friends every day. Football is   a very interesting game.

I wan to be a teacher. If I become a teacher, I can teach hundreds of boys and girls. I can help them to read and write and become …

Thánh lễ Tất Niên của Câu Lạc bộ Giao dục Gioan Phaolo II

Image
Chủ sự Thánh lễ bằng tiếng Anh là Cha nhạc sỹ Nguyễn Xuân Đường – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Tham dự thánh lễ có khoảng 50 thành viên của Câu lạc bộ và một vài người khách nước ngoài...

Thái Hà – (7/1/2012) tại hội trường tầng 3 nhà thờ Thái Hà, CLB Giáo Dục Gioan Phaolo II đã tổ chức Thánh lễ Tất Niên và liên hoan tổng kết trước khi các thành viên trở về gia đình đón Tết Nhâm Thìn.

Chủ sự Thánh lễ bằng tiếng Anh là Cha nhạc sỹ Nguyễn Xuân Đường – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Tham dự thánh lễ có khoảng 50 thành viên của Câu lạc bộ và một vài người khách nước ngoài.

Câu Lạc Bộ Giáo Dục Gioan Phaolo II được thành lập cách đây khoảng 3 tháng với mục đích là chia sẻ niềm tin và giúp nhau nâng cao kiến thức về tiếng Anh và tin học. CLB thường sinh hoạt vào 15h chiều thứ 7 hàng tuần tại đền Thánh Gierado.

Tuy CLB mới được thành lập nhưng với sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên đã làm cho CLB thực sự là nơi chia sẻ về đức tin và nâng đỡ nhau trong học tập. Hy vọng CLB ngày càng phát…

The Epiphany of the Lord - January 8, 2012

First Reading  Is 60:1-6 Rise up in splendor, Jerusalem! Your light has come,
the glory of the Lord shines upon you.
See, darkness covers the earth,
and thick clouds cover the peoples;
but upon you the LORD shines,
and over you appears his glory.
Nations shall walk by your light,
and kings by your shining radiance.
Raise your eyes and look about;
they all gather and come to you:
your sons come from afar,
and your daughters in the arms of their nurses.

Then you shall be radiant at what you see,
your heart shall throb and overflow,
for the riches of the sea shall be emptied out before you,
the wealth of nations shall be brought to you.
Caravans of camels shall fill you,
dromedaries from Midian and Ephah;
all from Sheba shall come
bearing gold and frankincense,
and proclaiming the praises of the LORD.

Responsorial Psalm Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13. R. (cf. 11) Lord, every nation on earth will adore you.
O God, with your judgment endow the king,
and with your justice, the king's…

Nghi thức thánh lễ Anh-Việt

Nghi Thức Thánh Lễ Trích Sách Lễ Rôma, năm 2002 Bản dịch Việt Ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 10-05-2005 The Order Of Mass The Roman Missal, revised by Decree of the Second Vatican Council and published by authority of Pope Paul VI. The English translations of the prayers and responses given here are copyright 1970-1985 by the International Commission on English in the Liturgy (ICEL). A. Nghi Thức Ðầu Lễ Introductory Rites Lm: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Cđ: Amen Priest:  In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
AllAmen Lm: Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em. Hoặc: Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em. Cđ: Và ở cùng cha. Priest:  The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
Or
Priest:  The Lord be with you.
AllAnd also with you.

Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chú…